Anna Wojtczak jak się uczyć

Albert Einstein, gdy był w szkole, uważany był za debila. Jego matka otrzymała nawet list, by go zabrała ze szkoły, ponieważ jego pytania zakłócają dyscyplinę klasową.

Winston Churchill słabo radził sobie w szkole. Jąkał się i seplenił, a Thomas Edison był bity rzemieniem w szkole, gdyż zadawał za wiele pytań. Chłostano go tak często, że z obawy przed skatowaniem, matka wypisała go ze szkoły po niespełna trzech miesiącach nauki.

Każdy z nas ma inny styl uczenia się oraz styl pracy. Niestety szkoły w dalszym ciągu działają tak, jakby wszyscy ludzie byli identyczni. Wiele złego wniosły testy na inteligencję, gdyż przyjmują, że inteligencja jest cechą wrodzoną. Testy na inteligencję w pewnym stopniu sprawdzają poziom pewnych naszych zdolności, lecz z pewnością nie wszystkich. Poznaj więc siedem rodzajów inteligencji Howarda Gardnera.

dwie rozmawijące persony

Inteligencja językowa

Jeżeli twoje dziecko jest wrażliwe na wzorce, systematyczne i zorganizowane. Lubi słuchać, czytać i pisać. Nie ma kłopotów z ortografią. Lubi gry słowne i łatwo zapamiętuje szczegóły, a do tego lubi prowadzić dyskusje, to zapewne ma wysoko rozwiniętą inteligencję językową.

→ Jak wykorzystać inteligencję językową w uczeniu się?

Opowiadaj materiał, który ma poznać w formie historyjek. Świetnie sprawdzają się tu tematy z historii, biologii, geografii, fizyki, przyrody, języka polskiego. Graj z nim w gry pamięciowe dotyczące nazw i miejsc. Dobrze sprawdzą się fiszki i fiszki autokorekcyjne. Zachęcaj do pisania i czytania opowiadań i anegdot. Prowokuj do prowadzenia dyskusji i debat. Otwieraj przestrzeń na tworzenie własnych gier i zagadek edukacyjnych. Kierunkuj na przeprowadzanie wywiadów lub redagowania gazetki szkolnej, rodzinnej.

osoba ucząca się matematyki

Inteligencja logiczno-matematyczna

Jeżeli twoje dziecko lubi myśleć abstrakcyjnie, jest dobrze zorganizowane i liczenie nie sprawia mu problemów. Precyzyjnie się wysławia, bez „ozdobników” językowych – konkretnie. Lubi pracować z komputerem i rozwiązywać problemy. Robi uporządkowane notatki i eksperymentuje w logiczny sposób, to zapewne masz w domu dziecko o wysoko rozwiniętej inteligencji logiczno-matematycznej.

→ Jak wykorzystać inteligencję logiczno-matematyczną w uczeniu się?

Zachęcaj i kierunkuj do rozwiązywania problemów, bez podawania rozwiązań. Graj z nim w gry wymagające obliczeń matematycznych. Zachęcaj do rozwijania mocnych stron – zapisz na ciekawe zajęcia rozwijające jego zdolności. Ucz rozwiązywania zadań krok po kroku, myślenia dedukcyjnego – przez zabawę „Zagadki detektywistyczne”, chociażby. Pozwól używać komputera do obliczeń i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. Zachęcaj do doświadczeń praktycznych.

człowiek wizualizujący sobie coś

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Jeżeli twoje dziecko myśli obrazami. Tworzy w umyśle rozmaite wizerunki rzeczywistości, używa przestrzeni w rysunkach. Lubi sztukę: rysunki, malarstwo, rzeźbę. Bez trudu „czyta” mapy, wykresy czy diagramy. Zapamiętuje miejsca za pomocą obrazów i tak je przywołuje z pamięci. Ma dobre wyczucie koloru. Wykorzystuje wszystkie zmysły podczas tworzenia obrazu, to zapewne jest osobą o wysoko rozwiniętej inteligencji wizualno-przestrzennej.

→ Jak wykorzystać inteligencję wizualno-przestrzenną w uczeniu się?

Podczas nauki wykorzystuj różnego typu ilustracje o czystych kolorach. Zachęcaj do swobodnego rysowania, tworzenia map i wykresów. Naucz korzystać z Mapy Myśli, wizualizacji różnych zagadnień. Dobrze sprawdza się tu Pałac Simonidesa. Umieść na ścianach plansze edukacyjne. Pozwól uczyć się w różnych miejscach, by zyskało różną perspektywę. Naucz stosować grafikę komputerową, grupowanie elementów, przedstawiać plany za pomocą diagramów.

Czy blog Ci się podoba, a treści są dla Ciebie wartościowe?  Możesz dobrowolnie wesprzeć moją działalność!

buycoffeeto300aw

człowiek grający na gitarze

Inteligencja muzyczna

Jeżeli twoje dziecko jest wrażliwe na rytm, tonację i barwę dźwięków, reaguje wrażliwością na ładunek emocjonalny muzyki. Czasem jest głęboko uduchowione, nieobecny podczas słuchania muzyki, jakby się zatapiało w niej, to wiedz, że masz w domu dziecko o wysoko rozwiniętej inteligencji muzycznej.

→ Jak wykorzystać inteligencję muzyczną w uczeniu się?

Naucz je uczyć się treści do zapamiętania w postaci piosenki, którą lubi. Zapisz na zajęcia z gry na jakimś instrumencie. Zachęć do uczenia się w towarzystwie muzyki barokowej. Zachęć do przystąpienia do chóru. Wpływaj na jego nastrój poprzez ulubioną muzykę. Ucz łączenia muzyki z innymi przedmiotami. Zachęcaj do malowania podczas słuchania muzyki. Zachęć do komponowania muzyki za pomocą komputera.

człowiek żąglujący

Inteligencja kinestetyczna

Jeżeli twoje dziecko wyjątkowo panuje nad swoim ciałem i przedmiotami. Potrafi rozłożyć czynności w czasie. Reaguje automatycznie. Najlepiej uczy się poprzez ruch. Lubi uczestniczyć w zajęciach sportowych. Lubi uczyć się z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, którymi może manipulować. Pamięta raczej to, co było wykonywane, a nie to co było mówione czy pokazywane. Wrażliwe jest na otoczenie; słuchając, bawi się różnymi przedmiotami. Wierci się, jeśli jest zbyt mało przerw, to masz w domu dziecko o wysoko rozwiniętej inteligencji kinestetycznej.

→ Jak wykorzystać inteligencję kinestetyczną w uczeniu się?

Naucz dziecko wykonywać ćwiczenia fizyczne w czasie których staje się przedmiotem, o którym się uczy. Zachęcaj do tańczenia w czasie nauki, wykonywania ruchów, które związane będą z tematem, który przerabia. Inscenizuj scenki dramowe z materiału do nauczenia się. Do nauk ścisłych wykorzystujcie pomoce naukowe. Powtarzajcie materiał podczas jazdy na rowerze, wspinaniu się czy pływaniu. Naucz tworzyć modele z klocków. Pstrykajcie palcami, tupcie nogą, skaczcie itp.

grupka ludzi

Inteligencja społeczna

Jeżeli twoje dziecko jest dobrym rozjemcą i negocjatorem. Łatwo nawiązuje kontakty z innymi dziećmi. Lubi przebywać wśród ludzi. Ma wielu przyjaciół. Lubi prace grupowe, lubi współdziałać. Chętnie bierze udział w dyskusjach i kontroluje jej przebieg jako mediator to zapewne masz dziecko o wysoko rozwiniętej inteligencji społecznej.

→ Jak wykorzystać inteligencję społeczną w uczeniu się?

Stwórz mu przestrzeń do wspólnego uczenia się z innymi. Rób dużo przerw, które pozwolą na rozmowę towarzyską. Naucz dzielić się wiedzą w parze z innym dzieckiem. Zamieńcie naukę w zabawę. Świętujcie zakończoną naukę. Naucz dostrzegać związki przyczynowo skutkowe. Naucz troszczyć się o innych. Wykorzystuj grę „Znajdź kogoś, kto…”

człowiek z dwoma tabliczkami

Inteligencja intuicyjna

Jeżeli twoje dziecko dobrze zna siebie, swoje potrzeby, jasno je określa. Jest wyczulone na uznawane przez siebie wartości, ma bliski kontakt ze swoimi uczuciami. Ma intuicję, bywa bardzo skryte. Pragnie wyróżniać się od większości. Potrafi samo się motywować i jest świadome swoich zalet i słabości, to zapewne jesteś rodzicem dziecka o wysoko rozwiniętej inteligencji intuicyjnej.

→ Jak wykorzystać inteligencję intuicyjną w uczeniu się?

Naucz prowadzić osobiste rozmowy „od serca”. Pozwól mu być odmiennym od grupy. Wspólnie poszukajcie osobistych afirmacji i umieśćcie je w pokoju. Ucz dociekliwości. Naucz dyskutować o jego doświadczeniach i związanymi z nimi emocjami. Daj mu czas na refleksję. Znajdźcie czynniki blokujące uczenie się korzystając z różnych działań stymulujących, jak: motywowanie, pobudzanie zainteresowań, szanowanie wyboru dziecka, dawanie czasu, współdziałanie, nagradzanie dobrych pomysłów.

Jak widzisz, każdy z nas ma swoja przestrzeń w rzeczywistości. Spójrz na swoje dziecko i pozwól mu rozwijać się w zgodzie z własną inteligencją. Pamiętaj, by go nie fokusować tylko na jego wybranej. Pokaż mu różne sposoby uczenia się, by miało możliwość łączenia swojej wiodącej inteligencji z inną. Dzięki temu rozwój jego będzie bardziej harmonijny.

Jeżeli jesteście zainteresowani warsztatami efektywnego uczenia się dziecka, zapraszam do kontaktu ze mną.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego temat i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na Youtube.

Przeczytałeś już:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *